Linedance 2021

Träning för Linedance 2021:

22/5 kl 13.00-19.00

5/6 kl 13.00-19.00

19/6 kl 13.00-19.00

17/7 kl 13.00-19.00

31/7 kl 13.00-19.00

Endast för bokade linedance träningar på vår dansbana.

Det är ej tillåtet att dansa om Du inte ingår i träningsgruppen.