Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter på Hjo Camping 2021

Välkomna till Hjo camping!

Vi hoppas att du ska få det trevligt och trivsamt här hos oss!
Följande ordningsregler är till för allas trivsel på Hjo Camping.

 1. Ankomst: Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält, båt etc.
 2. In- och utcheckningstider: Campingplats (husvagn, husbil och tält) disponeras till kl.12.00 under högsäsong (kl.15.00 under lågsäsong). Har ni bokat en plats med el är tillträde till platsen från kl. 15.00. Om den är ledig innan kl. 15.00 går det bra att checka in på platsen. Stugor disponeras till kl.12.00 och tillträde till stugorna är från kl.15.00. Vid utcheckning senare tas en ny dygnsavgift ut.
 3. Avgifter: Se separat prislista i vår campingbroschyr, på hemsidan eller i receptionen.
 4. En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn mot varandra. Störande uppträdande (hög musik, skällande hundar etc.) eller skadegörelse är inte tillåtet. Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder (t.ex. avvisas från campingplatsen utan återbetalning för resterande tid på Hjo camping) mot gäster som inte respekterar de enkla och självklara ordningsreglerna.
 5. Hjo camping är en ferie- och familjecamping med en åldersgräns på minimum 20 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen.
 6. Husvagn och husbil skall backas in mot tomtens högra sida. Med hänsyn till brand och säkerhetsrisk skall avstånd till nästa ekipage vara minst 4 meter. Feluppställning ska rättas till på begäran.
 7. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen (undantag för vissa underhållningskvällar som anordnas på campingplatsen).
 8. Bommen på campingen går endast att ta sig in och ut genom med en tagg som gästen får vid incheckning.
 9. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet (högst 20 km/h) och så korta sträckor som möjligt. Ha god uppsikt!
 10. Sopor och avfall läggs i avsedd container vid våra miljöstationer märkta på kartan. Hjälp oss att ta hänsyn till vår miljö, den behöver det, och kasta flaskor, skräp och grillkol i avsedda behållare.
 11. Tömningsplats för husbilar med fasta tankar görs vid plats B, se karta. Tömning av husvagnslatriner görs vid plats D och F, se karta.
 12. Grillning: grillning på campingtomten skall vara i en grill som kommer upp minst 40 cm från marken. Öppen eld direkt på marken är förbjudet. Var försiktig och se efter var närmsta brandsläckare finns, se även rödmarkeringar på karta.
 13. Smällare och Fyrverkerier är förbjudna inom campingområdet.
 14. Hundar ska alltid rastas UTANFÖR campingområdet och skall alltid vara kopplade.
 15. För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla alla byggnader hela, snygga, rena och i ordning. Barn får inte uppehålla sig i byggnaderna utan tillsyn. Det är ej tillåtet att cykla, åka kickboard eller inlines i byggnaderna.
 16. Det är rökförbud i samtliga byggnader. En allergi- och saneringsavgift på 2000 kr debiteras om förbudet bryts.
 17. Hjälp barnen att hitta de platser som är utsatta för lek och bollspel. Ingen får kasta/sparka boll bland tälten och husvagnarna/husbilarna.
 18. Försäljning vid och inom campingplatsområdet får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.
 19. Tillfälliga besökande gäster ska parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området.
 20. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp så kallade tälthus av permanent karaktär.
 21. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar, är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra.
 22. Eluttag på campingtomterna innehåller 10 ampere och har europakoppling eller 2 stifts kontakt. Jordfelsbrytare finns i vissa skåp. Du måste ha en godkänd elutrustning, vilket innebär att kabel mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2,5 mm2. Använd kabel för utomhusbruk och hel kabellängd mellan anslutningspunkterna. Kabelvinda ska vara helt utrullad, annars finns risk för brand. Ni är ansvariga för all elutrustning ni ansluter till tomtens eluttag. Dessa rekommendationer är från Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande uppställning på campingplats.Elverk är inte tillåtna.
 23. Campingvärden och övrig personal ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan bli ersättningsskyldig enligt gällande regler.
 24. Campingvärden och övrig personal är ansvariga för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem. Vid klagomål kontakta personal omgående så att vi har chans att rätta till problemet.

Vi önskar er en trevlig vistelse på Hjo camping!