Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter på Hjo Camping

Välkomna till Hjo camping!

Vi hoppas att du ska få det trevligt och trivsamt här hos oss!
Följande ordningsregler är till för allas trivsel på Hjo Camping.

1. Ankomst: Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält, båt etc. 

2. In- och utcheckningstider: Campingplats (husvagn, husbil och tält) disponeras till kl.12.00 under högsäsong (kl.15.00 under lågsäsong). Har ni bokat en plats med el är tillträde till platsen från kl. 15.00. Om den är ledig innan kl. 15.00 går det bra att checka in på platsen. Stugor disponeras till kl.12.00 och tillträde till stugorna är från kl.15.00. Vid utcheckning senare tas en ny dygnsavgift ut. Ring nattvakt/säkerhetstjänst om det är högljutt eller annat oväsen på området.
Tel: 072-088 06 46.

3. Avgifter: Se separat prislista i vår campingbroschyr, på hemsidan eller i receptionen.

4. Det är förbjudet att ladda elbilar på Hjo Campingen, laddning får endast ske i avsedd ladd station för elbilar.

5. En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn mot varandra.
För allas trevnad hålls det lugn och ro mellan 23:00–07.00. Störande uppträde/ljudnivå (hög musik, skällande hundar etc.) under dagtid är inte heller tillåtet. Sunt förnuft och respekt till grannen helt enkelt. Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder (t.ex. avvisa från campingplatsen utan återbetalning för resterande tid på Hjo camping) mot gäster som inte respekterar de enkla och självklara ordningsreglerna.

6. Hjo camping är en ferie- och familjecamping med en åldersgräns på minimum 20 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen.

7. Husvagn och husbil skall backas in mot tomtens högra sida. Med hänsyn till brand och säkerhetsrisk skall avstånd till nästa ekipage vara minst 4 meter. Feluppställning ska rättas till på begäran. Kontakta receptionen vid minsta osäkerhet innan uppställning. Ta även reda på var närmaste brandsläckare finns.

8. Bommen på campingen öppnas med en personlig kod som gästen får via sms vid incheckning.

9. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i högst 20 km/h och så korta sträckor som möjligt. Ha god uppsikt!

10. Sopor och avfall läggs i avsedd container vid våra miljöstationer märkta på kartan. Hjälp oss att ta hänsyn till vår miljö, den behöver det, och kasta flaskor, skräp och grillkol i avsedda behållare. Lägg kall kol i koltunnan. Glas i glassilo. Hushållsavfall i containern. Gräsklipp i sopsäck utanför containern. Grovsopor (t.ex. grillar, trädgårdsmöbler och träavfall) skall lämnas direkt till återvinningscentralen på Hjo industriområde. Förbjudet att ställa grovsopor vid sopstationerna!

11. Tömningsplats för husbilar med fasta tankar, se karta. Tömning av husvagnslatriner görs vid plats D och F, se karta.

12. Grillning på campingtomten skall vara i en grill som kommer upp minst 40 cm från marken. Grillen ska stå minst en meter från tältet eller ekipaget. Grilla ALDRIG i förtältet eller hustältet. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Öppen eld direkt på marken är förbjudet. Var försiktig och se efter var närmsta brandsläckare finns, se även rödmarkeringar på karta. Grilla gärna vid vår grillplats nedanför stugorna.

13. Smällare och Fyrverkerier är förbjudna inom campingområdet.

14. Hundar hålls självklart alltid kopplade inom området och är under uppsikt. För allas trevnad är rastning av hundar inom campingområdet förbjudet. Med campingområdet menas: på och intill grönområden, parkering, intill häckar, kanter, staket, krukor och planteringar. Avföring plockas självklart upp av dig som hundägare och slängs i sopkärl. Huddusch finns utvändigt på gaveln vid servicehus F. Hundbad och rastgård: se utmärkning på kartan.

15. För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla alla byggnader hela, snygga, rena och i ordning. Barn får inte uppehålla sig i byggnaderna utan tillsyn. Det är ej tillåtet att cykla, åka kickboard eller inlines i byggnaderna.

16. Det är rökförbud i samtliga byggnader. En allergi- och saneringsavgift på 2000 kr debiteras om förbudet bryts.

17. Hjälp barnen att hitta de platser som är utsatta för lek och bollspel. Ingen får kasta/sparka boll bland tälten och husvagnarna/husbilarna.

18. Försäljning vid och inom campingplatsområdet får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.

19. Vagnen får endast disponeras av gäst som står för bokningen och dess make/maka/sambo samt hemmavarande barn. Vid besök av andra än närmsta familjen tillkommer 115kr per person och natt (barn under 15 bor gratis).

20. Endast ett fordon/plats. Tillfälliga besökande gäster ska parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området.

21. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp så kallade tält-hus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara registrerade för användning till motordrivet fordon.

22. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar, är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra.

23. Eluttag på campingtomterna innehåller 10 ampere och har europakoppling eller 2 stifts kontakt. Jordfelsbrytare finns i vissa skåp. Du måste ha en godkänd el-utrustning, vilket innebär att kabel mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2,5 mm2. Använd kabel för utomhusbruk och hel kabellängd mellan anslutningspunkterna. Kabelvinda ska vara helt utrullad, annars finns risk för brand. I hoprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande ekipage som följd. Ni är ansvariga för all el-utrustning ni ansluter till tomtens eluttag. Dessa rekommendationer är från Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande uppställning på campingplats. Elverk är inte tillåtna. Kontakta receptionen vid frågor.

24. När du använder gasol för värme eller matlagning, gör det på ett säkert sätt. Det är viktigt att ha god ventilation till utrustningen. Gasol är mycket brännbart och explosivt. Läckande gasol kan orsaka kvävning då det tränger undan syre. Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage. Gasolflaskor får aldrig ligga ned, då fungerar inte säkerhetsventilen. Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året.

25. Campingvärden och övrig personal ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan bli ersättningsskyldig enligt gällande regler.

26. Campingvärden och övrig personal är ansvariga för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem. Vid klagomål kontakta personal omgående så att vi har chans att rätta till problemet.

27. Campingvärden tillhandahåller inte utlåning av verktyg/utrustning. Gäst ansvarar själv för verktyg/utrustning som hyresgästen kan behöva. Campinggäster får inte beträda campingvärdens privata lokaler och förråd. Vid frågor var vänlig kontakta receptionen.

28 Vid brand: Rädda – Varna – Larma – Släck. Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten på 112. Försök släcka om du har släckare, men ta inga onödiga risker. Mör upp räddningsfordon vid infartsbommen.

29. Klagomål lämnas omgående till receptionen eller nattvakt/säkerhetstjänst.
Tel 072-088 06 46 när receptionen är stängd. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att kontakta oss.

 Vi önskar er en trevlig vistelse på Hjo camping!