Trivsel och ordningsföreskrifter

Trivsel och ordningsföreskrifter 2023

Vi hoppas att du ska få det trevligt och trivsamt hos oss på Hjo Camping!

Öppettider: Hjo Camping är öppen året runt men receptionen är stängd under vintersäsongen.

Åldersgräns: Hjo camping är en ferie- och familjecamping med en åldersgräns på minimum 20 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen.

Ankomst: Anmäl dig/er i receptionen direkt vid ankomst. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält, båt etc.

Biltrafik: Tänk på att hålla låg hastighet inom campingområdet, max 10 km/h. Ha god uppsikt! Under nattetid (kl. 23.00-06.00) är motortrafik förbjuden med undantag av nattvakt/säkerhetstjänst eller akuta ärenden.

Bommar: Infartsbommen till campingen öppnas med en personlig kod som du får vid incheckning. Utfartsbommen öppnas automatiskt.

Incheckningstid: Har du bokat en plats med el är tillträde till platsen från kl. 13.00 under högsäsong (v. 25-32) och från kl. 15.00 under lågsäsong. Tillträde till stugorna är alltid från kl.15.00.

Utcheckningstid: Campingplatsen (husvagn/husbil och tält) disponeras till kl. 12.00 under högsäsong (v. 25-32) och kl. 15.00 under lågsäsong. Husbilsplatserna och stugorna har alltid utcheckningstid kl. 12.00. Vid utcheckning senare tas en ny dygnsavgift ut.

Avgifter: Se separat prislista i vår campingbroschyr, på hemsidan eller i receptionen.

Bokning: Du kan boka en campingtomt med el samt stuga online på vår hemsida (www.hjocamping.se). Avbeställningsskydd finns att köpa till vid bokningstillfället. Vill du ha personlig service via telefon tillkommer en bokningsavgift på 50 kr per plats/stuga. Har du inte förbokat kan vi inte garantera en el-plats vid ankomst. Finns det el-platser lediga vid ankomst och du är osäker på hur många nätter du vill stanna erbjuds drop-in platserna 107-126 (förutsatt att de är lediga). På alla övriga numrerade platser måste du betala för de nätter du bokar in på plats i receptionen även om du väljer att avbryta din vistelse tidigare (gäller under högsäsong). Elplats 107-126, husbilsplatser, platser utan el samt tältplatser är endast drop-in platser och går ej att förboka. Observera att vi inte tar emot bokningar via mejl. Se våra bokningsvillkor på vår hemsida.

Campingtomt: Alla numrerade platser på kartan är el-platser. Platserna är markerade med olika färger beroende på platsens storlek. Du som gäst ansvarar för att boka en campingtomt som stämmer överens med längden på ditt ekipage (inkl. drag). Alla typer av förtält av normal typ och storlek får användas. Det är inte tillåtet att sätta upp ett partytält utanför campingtomtens gränser. Förändring av tomten får ej ske. Kontakta receptionen vid tveksamheter.
GRÖNA platser: maxlängd 10 m (inkl. drag).
GULA platser: maxlängd 7,5 m (inkl. drag).
BLÅA platser: maxlängd 7 m (inkl. drag).
ROSA platser: maxlängd 6 m (inkl. drag).
ORANGEA platser – drop-in platser (går ej att boka)
VITA platser används vid behov.
BRUNA platser är platser utan el.

Husbilsplatser: Utanför campingområdet finns våra husbilsplatser. De är öppna året om och har endast självbetjäning (betalning kan endast ske i betalstationen). Platserna är inte bokningsbara och nyttjas max 3 dygn i följd. Följ instruktionerna i betalstationen. När du har betalat får du ett sms/kvitto med en kod till elskåpet. Du har givetvis tillgång till campingens alla faciliteter. På vintern, när receptionen är stängd, får du även en kod till servicehus/toalett på sms/kvittot. Bredvid husbilsplatserna finns tömning av latrin- och gråvatten. När vädret tillåter finns där även färskvatten. Påfyllning av färskvatten sker annars med din kanna från servicehuset. Husbilsplatserna har alltid utcheckning kl.12. Vill du stå inne på campingområdet med husbil rekommenderar vi att ni bokar en el-plats alternativt checkar in på en plats utan el.

Tältplatser: Platserna är markerade på kartan och saknar elanslutning. Det ska vara minst 4 meter mellan varje tält. Vill du ha tillgång till el bokar du en campingtomt med el. Kylskåp finns ej att tillgå. Mot en kostnad kan du byta/köpa kylklampar i butiken. Laddning av t.ex. mobiltelefon görs i samlingslokal/TV-rum. Tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Det inte tillåtet att sätta upp militärtält eller partytält. Endast ett fordon per tältplats. Under midsommarhelgen är det inte tillåtet att tälta på tältplatserna.

Uppställning av ekipage: Husvagn och husbil ska backas in mot tomtens högra sida. Med hänsyn till brand- och säkerhetsrisk ska avstånd till nästa ekipage vara minst 4 meter, se anslag vid reception samt campingkarta. Anledningen till att även husbilar ska backas in är för att sikten blir begränsad om alla ska backa ut från tomten om en brand skulle uppstå. Tänk på att lämna ca 1 meter till den bakre kanten av tomten så att du och ev. dina grannar lätt kan ta er till baksidan av ditt ekipage om ni delar elstolpe. Feluppställning ska rättas till på begäran. Kontakta receptionen vid minsta osäkerhet innan uppställning.

El: Eluttag på campingtomterna innehåller 10 ampere och har europakoppling eller 2-stiftskontakt. Jordfelsbrytare finns i alla skåp. Eluttaget på din campingtomt får inte användas till bil eller båt. Lagstiftning från elsäkerhetsverket ställer krav på oss som anläggningsägare och på dig som gäst. För att få utnyttja eluttagen på Hjo Camping så måste du ha godkänd el-utrustning (för utomhusbruk) i säkert skick, vilket innebär att utrustningen är CE-märkt och att kabeln mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2,5 mm2. Kabelvinda är inte tillåtet (om den inte är helt utdragen och har en kabelarea på minst 2,5 mm2). Elkablar får ej grävas ner. Elverk är inte tillåtet. Kontakta receptionen vid frågor.

Gasol: Du ska i samband med incheckning (för husvagn/husbil) kunna visa upp ett giltigt intyg på att provtryckning och gasolanläggningens täthet är besiktad. Gasolflaskor får aldrig ligga ner för då fungerar inte säkerhetsventilen. Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.

Stugor: Vi har 10 stycken campingstugor med enklare standard och med plats för max fyra personer. Stuga 1–6 och 10 är djurfria. Samtliga stugor är rökfria. Stugorna har två våningssängar med en kudde och ett täcke till varje säng samt matbord, kylskåp och enklare husgeråd. Se bilder och inventarielista på vår hemsida. Det finns inget vatten eller avlopp i stugorna. WC, dusch och kök finns i angränsande servicehus. Stugorna är inte anpassade för funktionsnedsättningar. Städning av stugan görs av dig som gäst enligt instruktion innan utcheckning. All städutrustning finns i stugan. Stäng aldrig av värmen eller kylskåp i stugorna. Det finns en parkeringsplats för ett fordon i anslutning till stugorna. Det är inte tillåtet att tälta eller stå med husvagn/husbil vid stugorna. Vill du köpa till avresestädning samt hyra lakanset (inkl. handduk) gör du det vid bokningstillfället. Stugor har alltid incheckning efter kl. 15 och utcheckning senast kl. 12.

Grillning: Innan du grillar, ta reda på var närmaste brandsläckare finns, se markeringar på kartan. Engångsgrill och öppen eld på marken är ej tillåtet inom området. Grillning får endast ske i en grill som är minst 40 cm ovan mark. Grillen ska stå minst en meter från tältet eller husvagnen. Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Lägg använt kallt grillkol i koltunnan på avsedd anvisad plats vid miljöstationerna. Grilla gärna vid vår grillplats nedanför stugorna.

Brand: Agera så här: Rädda – Varna – Larma – Släck!
Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten på 112. Försök sedan att släcka branden om du har en brandsläckare, men ta inga onödiga risker. På kartan finns brand-släckare utmärkt. Möt upp räddningsfordon vid infartsbommen för att snabbt hänvisa till rätt plats.

Rökförbud: Det är rökförbud i samtliga byggnader. En allergi- och saneringsavgift på 2000 kr debiteras om förbudet bryts.

Servicebyggnader: På campingområdet finns två servicehus (märkta D och F på kartan) med kök, dusch och toalett m.m. Det finns även utomhusdisk och diskmaskiner i respektive servicehus. Under sommarsäsongen är de upplåsta och på vintern får du en kod vid incheckning. Varmvatten ingår i priset. I båda servicehusen finns skötrum samt handikapptoalett med dusch (nyckel hämtas i receptionen mot en depositionsavgift på 100 kr som återfås när du lämnar tillbaka nyckeln). Alla servicehus och lokaler städas av manlig och kvinnlig personal. För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn och skulle det mot förmodan ske får barnen en tillsägelse av vuxen/personal. Det är inte tillåtet att ha husdjur, röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna. Ej heller att cykla, åka kickboard eller inlines, i eller omkring byggnaderna.

Tvättstuga: Finns i servicehus F, se karta. Det finns två tvättmaskiner och en torktumlare (ingen förbokning krävs). Tvätt: 4×10 kr/tvätt. Tumlare: 2×10 kr/1 h. Endast guldtiokronor, ej övriga mynt.

TV: Det finns ett tv-rum (C) intill servicehus D. Se tillgängliga kanaler i tv-rummet, på hemsidan samt på kartan över campingområdet. Lokalen är öppen för alla och är ej bokningsbar.

Samlingslokal: Det finns en samlingslokal (E) för cirka 10 personer bredvid servicehus D. Den är öppen för alla och är ej bokningsbar.

Latrintömning: Tömningsplats för husbilar med fasta tankar görs vid husbilsplatserna, se karta. Tömning av husvagnslatriner görs vid plats D och F, se karta. På tomten får inte öppna avloppsbehållare användas, – använd t.ex. lunga.

Lugn och ro: En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn mot varandra. Visa sunt förnuft och respekt till din granne och alla på campingen och gena inte över andras tomter.
Trivsel, lugn och ordning skall råda hela dygnet och för allas trevnad ska det vara helt tyst mellan 23:00 – 06:00, med undantag för vissa evenemang som anordnas av campingen. På midsommarafton spelas det t.ex. musik till kl. 01 och under v. 32 (ons-sön) är det Dragspelstämma på campingen och då spelas det olika sorters musik och dragspel dygnet runt. Se alla aktuella evenemang på vår hemsida.

Störande uppträdande och ljudnivå så som hög musik, skällande hundar etc. är alltså inte tillåtet under vare sig dagtid eller nattetid. Du får inte installera en musikanläggning eller annan störande utrustning i eller i anslutning till campingtomten eller stugan. Ljud från gräsklippning/tomtskötsel/
trädgårdsarbete/soptömning/varuleveranser etc. förekommer givetvis under dagtid.

Tänk på att musik, bilar och evenemang från stan/industriområdet kan höras väldigt tydligt till campingen. Detta kan tyvärr upplevas väldigt störande men ligger utanför campingens kontroll.

Nattvakt: Under högsäsongens alla nätter samt helger (nattetid) under för- och eftersäsong har vi en patrullerande nattvakt på området. Blir du störd nattetid, tveka inte på att höra av dig.
Tel: 072-088 06 46.

Hundar: Hundar hålls under uppsikt och är självklart alltid kopplade inom området. För allas trevnad rastas hunden utanför campingområdet. Med campingområdet menas: på och intill grönområden, parkering, intill häckar, kanter, staket, krukor och planteringar. Avföring plockas självklart upp av dig som hundägare och slängs i avsedda sopkärl. Lämna aldrig din hund i en varm bil/tält/husvagn/husbil. Hunddusch finns utvändigt på gaveln vid servicehus F. Hundrastgård finns utmärkt på kartan.

Miljöstation: Sopor och avfall slängs i avsedd container vid våra miljöstationer märkta på kartan. Hjälp oss att ta hänsyn till vår miljö, den behöver det, och kasta flaskor, skräp och kall grillkol i avsedda behållare. Gräsklipp läggs i en sopsäck utanför containern. Grovsopor (t.ex. grillar, trädgårdsmöbler och träavfall) ska lämnas direkt till återvinningscentralen på Hjo industriområde. Det är förbjudet att ställa grovsopor vid sopstationerna.

Skadedjur: Får du problem med skadedjur är det är ditt ansvar som gäst att åtgärda det. På Anticimex hemsida finns tips på hur du förebygger och åtgärdar.

Verktyg/utrustning: Du som gäst ansvarar själv för verktyg/utrustning som du behöver. Det finns stege, kratta, sopkvast och gräsklippare att låna vid miljöstationerna. Sopsäck till gräsklipp hämtas i receptionen och ställs utanförcontainern vid miljöstationen. Campingvärden tillhandahåller inte utlåning av övriga verktyg/utrustning. Campinggäster får inte beträda campingvärdens privata lokaler och förråd. Vid frågor, vänligen kontakta receptionen.

Besök: Vagnen får endast disponeras av dig som står för bokningen och din make/maka/sambo samt barn. Vid övernattning av andra än närmsta familjen vänligen kontakta receptionen. På tomten får endast en personbil finnas.Tillfälliga besökande gäster ska parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför campingområdet.

Elbil: Laddning av elbil får endast ske vid avsedd laddstation, se karta. Kontakta receptionen om du vill ladda din elbil.

Wi-Fi: Trådlöst Wi-Fi ingår i priset (ej streamingtjänster). Lösenordet finner du längst ner på kartan. Vi reserverar oss för störningar i nätverket som kan påverka hastigheten (t.ex. när det är många användare samtidigt). Campingen tillhandahåller inte support vad gäller dina inställningar på telefon/data eller funktioner på din utrustning.

Butik: I vår butik (samma byggnad som receptionen) finns ett litet sortiment av livsmedel, dagligvaror och campingutrustning att köpa. Vi har även godis, glass, dricka, kaffe och tidningar till försäljning. Under v. 25-32 är butiken öppen mellan kl. 8-22 och då har vi nygräddat bröd/fikabröd varje dag. Mot en kostnad kan du även byta/köpa kylklampar i butiken.

Hjärtstartare: Finns utanför receptionen.

Cykel: Önskar du cykla fram och tillbaka till stan får du låna en cykel av oss mot en depositionsavgift på 100 kr som återfås när du lämnar tillbaka cykeln. Obs! Det är inga långfärdscyklar. Kontakta receptionen om du önskar låna en cykel.

Aktiviteter: Vid aktivitetsområdet finns lekplats, cykel- och skateramp, basketplan, frisbeegolf, fotbollsmål, boulebana och fotbollsgolf. Hjälp barnen att hitta de platser som är utsatta för lek och bollspel. Ingen får kasta/sparka boll bland tälten och husvagnarna/husbilarna. Äventyrsgolf, dansbana och utomhusschack finns intill receptionsbyggnaden. I receptionen finns bollar/kubb att låna mot en depositionsavgift på 100 kr som återfås när du lämnar tillbaka det du har lånat. Våra arrangemang och barnaktiviteter hittar ni på vår hemsida.

Övrigt: Upphittade saker förvaras i receptionen i en månad. Försäljning vid och inom campingområdet får bara förekomma med campingvärdens tillstånd. Smällare och fyrverkerier är förbjudna inom campingområdet.

Skadegörelse: Du måste vårda campingtomten/stugan/byggnader väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på tomten/stugan/byggnader genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar blir ersättningsskyldig enligt gällande regler. Hjo Camping tar inget ansvar för eventuella stölder eller skador som drabbar dig, ditt sällskap eller din egendom. Gör först en polisanmälan samt en försäkringsanmälan. Därefter meddelar du receptionen vad du har råkat ut för.

Synpunkter: Vi tar gärna emot synpunkter om du inte är nöjd eller om det är något vi kan förbättra, kontakta receptionen omgående så att vi får chans att åtgärda problemet. Om det är något som har hänt eller om det är högljutt eller annat oväsen på området kontakta omedelbart receptionen. När receptionen är stängd vänligen ring vår vakt/säkerhetstjänst (072-088 06 46). Agera aldrig själv! Tänk på att musik, bilar och arrangemang från stan/industriområdet kan höras väldigt tydligt på campingen. Detta kan tyvärr upplevas väldigt störande men ligger utanför campingens kontroll.

Vad händer om du som gäst överskrider dessa ordningsregler? Du ansvarar för att du och alla som bor eller befinner sig på din tomt/stuga följer campingens ordningsregler. Överträdelse av ordningsregler kan föranleda till omedelbar avhysning av tomten, utan återbetalning för resterande tid på Hjo camping. Flyttar inte du som gäst ditt ekipage enligt överenskommelse har Hjo Camping rätt att flytta ekipaget inom campingområdet och dess parkering.

                                                                       Varmt välkomna önskar Annelie & Göran med personal

Vi reserverar oss för eventuella ändringar!