Kamerabevakning
Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Vi har kamerabevakning på vår camping/butik med berättigat intresse som laglig grund i syfte att förhindra och utreda skadegörelse, stöld och andra brott. De personuppgifter vi behandlar är videoinspelningarna, alltså filmerna, när du som gäst vistas och rör dig på campingen eller i butiken.

Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
Personuppgifterna behandlas av Bellas Camping AB. Om vi misstänker och/eller ser att ett brott skett på vår camping/butik och du befinner dig på campingen/butiken vid eller runt denna tidpunkt så kan videoinspelningen av dig delas med Polisen. Personuppgifterna förs inte utanför EU/EES. Efter att vi delat videoinspelningarna blir Polisen personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi hänvisar till deras integritetspolicy här.

Så länge behandlas dina personuppgifter
Bellas Camping AB behandlar videoupptagningarna i 30 dagar därefter raderas dem. Skulle Bellas Camping AB utreda ett brott som skett under tiden du vistas i butiken eller på campingen kommer Bellas Camping AB att behandla videoinspelningarna under en längre tid och till dess att brottet eller misstanken om brottet är utredd.

Dina rättigheter vid kamerabevakning
När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Bellas Camping AB

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Bellas Camping AB enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på kontakt@hjocamping.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Klagomål

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till IMY (www.imy.se)