Program för Sommaren 2024 släpps under under våren 2024.