GDPR policy

General Data Protection

GDPR är en europeisk dataskyddslag som finns till för oss EU-medborgare för att säkerställa att företag hanterar och lagrar våra personuppgifter på rättslig grund genom att säkerställa sekretess, integritet och skydd.

Lagen innefattar personuppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en människa som är i livet. Den innefattar även foton och ljudinspelningar även om namn inte nämns.

Läs mer om vilka personuppgifter som berörs: Integritetsskyddsmyndigeheten

Lagen ger också enskilda personer rättighet att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dem, att få felaktiga uppgifter rättade och att få uppgifter raderade om det inte längre finns något skäl att behålla dem.

Läs mer på: Cookie Information Platform

Vi på Hjo Campingen hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR och vill att du ska känna dig trygg när du bokar och bor hos oss!

 

Kundregister:

I vårt kundregister sparas ditt namn, telefonnummer, e-postadress och boendeadress. Vi använder registret för att underlätta vid in- och utcheckning samt bokning av plats.

Vi delar aldrig uppgifterna med tredje part.

 

Hemsida

Vår hemsida ligger publik och kan besökas av allmänheten. Bilder och videos innehållande människor måste godkännas av de berörda.

 

Vill du inte att vi lagrar några uppgifter har du rätt till att skriftligen meddela oss detta och vi kommer ta bort dig från vårt kundregister.