Information om covid-19 (Corona)

Hjo Camping håller öppet som vanligt. Precis som hotell omfattas campingplatserna inte av förbudet mot sammankomster med mer än 50 personer. Däremot påverkas alla evenemang på och i anslutning till campingplatsen. Vi bevakar utvecklingen av situationen kring covid-19...